Incydent Testowy Oprogramowania

Każde zdarzenie wymagające zbadania.

Present in sylabi