Incident

Händelser som sker vid testning och som kräver vidare utredning.

Present in sylabi

Original definition:  Incident @ISTQB Glossary