Incydent

Każde zdarzenie wymagające zbadania.

Present in sylabi

Original definition:  Incydent @ISTQB Glossary