Odepření Služeb (DOS)

Bezpečnostní útok jehož cílem je přetížit systém (nelegitimními) požadavky tak, že legitimní požadavky nemohou být zpracovány.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term