Odhad Testování

Aproximace (výsledku), který souvisí s různými aspekty testování.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term