DoS Angrep

Et sikkerhetsangrep som har til hensikt å overbelaste systemet med forespørsler slik at legitime forespørsler ikke kan betjenes.

Present in sylabi

Original definition:  DoS Angrep @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term