Blokada Usług

Atak na zabezpieczenia, mający na celu przeładowanie systemu żądaniami tak, by uprawnione żądania nie mogły być obsługiwane.(od ang. DoS Denial of Service)

Present in sylabi

Original definition:  Blokada Usług @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term