Białoskrzynkowa Technika Testowania

Technika testowania oparta wyłącznie na wewnętrznej strukturze modułu lub systemu.

Present in sylabi

Share this page

Translations and synonyms

Recommend more content related to this term