Technika Založená Na Struktuře

Procedura pro odvození a/nebo výběru testovacích případů založený na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.

Present in sylabi

Share this page

Translations and synonyms

Recommend more content related to this term