Hvitboks Testdesignteknikk

Prosedyre for å avlede og konstruere testtilfelle basert på en analyse av komponentens eller systemets interne struktur.

Present in sylabi

Share this page

Translations and synonyms

Recommend more content related to this term