White-Box Teknik

En proces hvor man udleder og / eller vælger testcases baseret på en analyse af en komponents eller et systems interne struktur.

Present in sylabi

Original definition:  White-Box Teknik @ISTQB Glossary

Share this page

Translations and synonyms

Recommend more content related to this term