Struktureret Testteknik

En proces hvor man udleder og / eller vælger testcases baseret på en analyse af en komponents eller et systems interne struktur.

Present in sylabi

Share this page

Translations and synonyms

Recommend more content related to this term