Kvalitetsstyrning

Samordnande aktiviteter för att styra och kontrollera en organisation beträffande kvalitet. Styrning och kontroll beträffande kvalitet generellt, omfattar upprättandet av policy och kvalitetsmålsättningar, kvalitetsplanering, kvalitetskontroll, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättringar.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term