Testdækning

Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.

Present in sylabi

Original definition:  Testdækning @ISTQB Glossary