Testdekking

De mate waarin een bepaalde dekkingsvorm wordt geraakt door een testset, uitgedrukt als percentage van het geheel.

Present in sylabi

Original definition:  Testdekking @ISTQB Glossary