Pokrycie Testowe

Stopień, w jakim określone elementy pokrycia zostały określone lub sprawdzone przez zestaw testowy wyrażony w procentach.

Present in sylabi

Original definition:  Pokrycie Testowe @ISTQB Glossary