Dekning

Graden, uttrykt som prosent, til hvilken en spesifisert testdekningsenhet har blitt oppnådd av en testsuite. For eksempel i hvilken grad strukturen eller koden er utført under testen.

Present in sylabi

Original definition:  Dekning @ISTQB Glossary