Pokrytí

Míra daného pokrytí (vyjádřená v procentech), do které byly konkrétní položky prověřeny nebo otestovány sadou testů.

Present in sylabi

Original definition:  Pokrytí @ISTQB Glossary