Risikoeksponering

Kvalitativ eller kvantitativ måling af risici defineret som påvirkning og sandsynlighed.

Present in sylabi