Risicoblootstelling

De kwalitatieve of kwantitatieve meting van een risico bepaald door impact en kans.

Present in sylabi