Poziom Ryzyka

Jakościowa lub ilościowa miara ryzyka zdefiniowana przez wpływ i prawdopodobieństwo.

Present in sylabi

Original definition:  Poziom Ryzyka @ISTQB Glossary