Úroveň Rizika

Kvalitativní nebo kvantitativní míra rizika definovaná pomocí jeho dopadu a pravděpodobností, že riziko nastane.

Present in sylabi

Original definition:  Úroveň Rizika @ISTQB Glossary