Eksponowanie Ryzyka

Jakościowa lub ilościowa miara ryzyka zdefiniowana przez wpływ i prawdopodobieństwo.

Present in sylabi