Risikoniveau

Kvalitativ eller kvantitativ måling af risici defineret som påvirkning og sandsynlighed.

Present in sylabi

Original definition:  Risikoniveau @ISTQB Glossary