Testpolicy

Ett högnivådokument som beskriver principer, angreppssätt och större mål för organisationen när det gäller testning.

Present in sylabi

Original definition:  Testpolicy @ISTQB Glossary