Testpolicy

Et overordnet dokument som beskriver prinsippene, framgangsmåten og organisasjonens hovedmål angående testing.

Present in sylabi

Original definition:  Testpolicy @ISTQB Glossary