Testpolitik

Et dokument på højt niveau som beskriver principper og tilgang for testen og organisationens overordnede formål med test.

Present in sylabi

Original definition:  Testpolitik @ISTQB Glossary