Polityka Testów

Dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania w organizacji dotyczące testowania.

Present in sylabi

Original definition:  Polityka Testów @ISTQB Glossary