Polityka Testów W Organizacji

Dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania w organizacji dotyczące testowania.

Present in sylabi