Politika Testování

Obecný dokument, který popisuje principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti testování.

Present in sylabi