Položka Pokrytí

Atribut nebo kombinace atributů, které jsou odvozeny z jedné nebo více testovacích podmínek pomocí určité techniky testování, umožňující měření důkladnosti provádění testu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term