Przedmiot Pokrycia

Atrybut lub kombinacja atrybutów uzyskana z jednego lub więcej warunków testowych za pomocą techniki testowej.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term