Täckningsobjekt

Den del man mäter täckning på, t.ex. ekvivalensklasser eller kodrader.

Present in sylabi

Original definition:  Täckningsobjekt @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term