Testdekningsenhet

Et objekt eller en egenskap som blir brukt som basis for testdekning, for eksempel ekvivalensklasser eller programinstruksjoner.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term