Testprocedur

En sekvens av testfall i exekveringsordning och associerade aktiviteter som kan behövas för att sätta upp de initiala förutsättningarna samt avslutande aktiviteter som behövs efter exekverandet.

Present in sylabi

Original definition:  Testprocedur @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term