Krav

Ett villkor eller en egenskap som en beställare kräver för att en lösning på ett problem eller ett mål för ett system eller delsystem ska uppfylla ett kontrakt, en standard, en specifikation eller andra formella tvingande dokument.

Present in sylabi

Original definition:  Krav @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term