Funktionalitet

Programvaruproduktens kapacitet att tillhandahålla funktioner som motsvarar ställda och underförstådda behov när programvaran används under definierade förhållanden.

Present in sylabi

Original definition:  Funktionalitet @ISTQB Glossary