Funksjonalitet

Evnen til et programvareprodukt til å muliggjøre funksjoner som oppfyller nedskrevne eller impliserte behov når programmet brukes under spesifiserte betingelser.

Present in sylabi

Original definition:  Funksjonalitet @ISTQB Glossary