Funktionalitet

Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder beskrevne og implicitte behov ved brug under specificerede betingelser.

Present in sylabi

Original definition:  Funktionalitet @ISTQB Glossary