Funkcjonalność

Stopień, w jakim moduł lub system zapewnia funkcje spełniające określone i domyślne potrzeby, gdy jest używany w określonych warunkach.

Present in sylabi

Original definition:  Funkcjonalność @ISTQB Glossary