Funkcionalita

Schopnost softwarového produktu poskytovat funkce, které uspokojí stanovené a předpokládané potřeby, pokud je software používán za specifikovaných podmínek.

Present in sylabi

Original definition:  Funkcionalita @ISTQB Glossary