Funksjonell Egnethet

I hvilken grad funksjonene forenkler utførelsen av spesifiserte oppgaver og oppnåelsen av mål.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term