Firewall

Moduł lub zbiór modułów, które kontrolują ruch sieciowy - wchodzący i wychodzący - zgodnie z określonymi z góry zasadami bezpieczeństwa.

Present in sylabi

Original definition:  Firewall @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term