Firewall

Komponenta nebo sada komponent, která řídí příchozí a odchozí síťový provoz na základě předem stanovených bezpečnostních pravidel.

Present in sylabi

Original definition:  Firewall @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term