Footprinting

Zkoumání cílové oblasti se záměrem získat informace, které mohou být užitečné pro útok.

Present in sylabi

Original definition:  Footprinting @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term