Fullstendig Testing

En testtilnærming der testsuiten omfatter alle kombinasjoner av inputverdier og forutsetninger.

Present in sylabi