Fuldstændig Test

En testtilgang hvor en testsuite omfatter alle kombinationer af inputværdier og startbetingelser.

Present in sylabi