Uttömmande Testning

Ett angreppssätt där testsviten består av alla kombinationer av indata och förutsättningar.

Present in sylabi