Specifikationsbaseret Testteknik

En proces til at udlede og / eller vælge testcases baseret på en analyse af specifikationen af en komponent eller et system uden at referere til dets interne struktur. Specifikationen kan være funktionel eller ikke-funktionel.

Present in sylabi

Share this page

Translations and synonyms

Recommend more content related to this term