Svart Boks Testdesignteknikk

Framgangsmåte til å avlede og velge testtilfelle basert på en analyse av spesifikasjonen, enten funksjonell eller ikke funksjonell, av en komponent eller et system uten referanse til den interne strukturen.

Present in sylabi

Share this page

Translations and synonyms

Recommend more content related to this term